Képzési rendszerről

Az új moduláris rendszer

A TSMT és HRG terápiák megalkotója, Lakatos Katalin PhD 2016-ban megtervezte a terapeuta-képzésekre vonatkozó új felépítést, a moduláris rendszert. Az új tematika külön egységekben tartalmazza a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Beépítésre került:

  • a korábban csak a Tanúsítási Rendszerben oktatott tananyag,
  • a korai fejlesztés neuro-szenzomotoros interdiszciplináris modellje,
  • a LongiKid©,
  • valamint az idegrendszeri ismeretek elmélyítését célzó Neuromodul.

Egy gyermek terápiás ellátása óriási felelősséggel jár, ami csak széleskörű tudás birtokában lehetséges. A mozgásterápiák területének dinamikus fejlődése révén újabb és újabb ismeretek átadása vált szükségessé, hogy a leendő terapeuták a lehető legkomplexebb elméleti és gyakorlati tudással kezdjék meg a rájuk bízott gyermekek mozgásterápiáját. Katalin sajnos már nincs velünk, de az elmúlt években a munkatársakkal közösen összegyűjtött képzési tapasztalatok alapján kialakításra került az általa megálmodott új moduláris rendszer.

A TSMT és HRG terapeuták képzése a 2017-es évtől már kizárólag ebben a moduláris rendszerben valósul meg.

A moduláris rendszerben két képzési útvonal választható:

  1. Szűrővizsgálat – az 5-11 éves korosztály neuro-szenzomotoros prevenciója. 

Ezt az utat azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik az idegrendszer érési zavarainak azonosítását szeretnék végezni az iskolaérettség függvényében, és egy komplex szemléletmódot tanulni a gyermeki viselkedés különböző aspektusainak (pszichés, szociális, mozgásos, kognitív teljesítmény) értelmezésére. A képzés része egy – a szűréshez szervesen illeszthető - komplex gyakorlati ismeretcsomag (Alapmodul), és a sikeres iskolai beváláshoz szükséges képességeket szűrő neuro-szenzomotoros szemléletű Állapot- és mozgásvizsgálat. A tudásszint igény szerinti elmélyítésére szabadon választható a Neuromodul.

  1. TSMT és/vagy HRG terapeuta útvonal

Ezt az utat azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik a 0-11 éves korosztály mozgásterapeutái szeretnének lenni. Terapeutának lenni hivatást és felelősséget jelent. A hallgatók széleskörű elméleti tudáson (Alapmodul, Neuromodul), és számtalan saját élményű tapasztalaton keresztül sajátítják el mind a komplex vizsgálati protokollt (LongiKid©), mind a választott terápiát.