BEMUTATKOZÁS

 

A moduláris képzési rendszer bemutatása

A TSMT és HRG terápiák megalkotója, Lakatos Katalin PhD 2016-ban megtervezte a terapeuta-képzések új felépítését, a moduláris rendszert. Az új tematika külön álló, egymásra épülő egységekben tartalmazza a vizsgáló és terápiás munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A moduláris rendszerbe beépítésre került:

  • a korábban csak a Tanúsítási Rendszerben oktatott tananyagok egy része,
  • a LongiKid© vizsgáló eljárás,
  • valamint egy új, az idegrendszerről szerzett ismeretek elmélyítését célzó Neuromodul.

Egy gyermek terápiás ellátása óriási felelősséggel jár, amelyet csak széleskörű szakmai tudás birtokában lehet vállalni. A mozgásterápiák területének dinamikus fejlődése révén újabb és újabb ismeretek átadása vált szükségessé, hogy a leendő terapeuták a lehető legkomplexebb elméleti és gyakorlati tudással kezdjék meg a rájuk bízott gyermekek mozgásterápiáját. Katalin sajnos már nincs velünk, de munkáját folytatva az elmúlt években a munkatársaival közösen összegyűjtött gyakorlati és képzési tapasztalatok alapján kialakításra került az általa megálmodott új moduláris rendszer.

Az egyéni és csoportos TSMT és HRG terapeuták képzése a 2017-es évtől már kizárólag ebben a moduláris rendszerben valósul meg.

A moduláris rendszerben három fő képzési útvonal van, amiből az egyik útvonal tovább osztódik az alábbi ábra szerint:

Útvonal tábla letöltése

További információk:

A BHRG modellt bemutató videó:

Szűréseket végző szakember (Prevenciós Diagnoszta) útvonal

Prevenciós szakember (Prevenciós csoportos TSMT fejlesztő) útvonal

Egyéni TSMT és /vagy csoportos TSMT terapeuta útvonal

HRG terapeuta útvonal

Emellett az összes útvonal elvégzése után szükség van Szintentartási, frissítési rendszeren való részvételre.