TSMT terapeuta útvonal

 

A terapeuta útvonalat választó szakemberek az Alapmodul, a Vizsgálómodul 2 és a Neuromodul sikeres teljesítése után kezdhetik meg tanulmányaikat a választott terapeuta képző tanfolyamon. A modul keretein belül 3 önálló, részben egymásra épülő képzés közül választhatnak a hallgatók.

Kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek a terapeuta képzésre, akik készen állnak arra, hogy a tanfolyami napokon folyamatosan és aktívan jelen legyenek, és fizikailag is felkészültek a gyakorlati foglalkozásokon való részvételre. A gyermekektől elvárt feladatokat miden terapeuta képzésen mi magunk is kipróbáljuk, végigcsináljuk, a feladatok elvégzése a vizsga egy részét alkotja

Igény esetén szintfelmérő mozgásfoglalkozást tartunk, melynek célja, hogy a leendő hallgatók ízelítőt kapjanak a tanfolyamon várható fizikai terhelésből. A szintfelmérésen való részvétel nem kötelező, de ajánlott mindazon jelentkezők számára, akik nem mozognak rendszeresen, és kíváncsiak saját fizikai állapotukra, és legfőképpen arra, hogy bírni fogják-e a tanfolyamon várható intenzív megterhelést.

A szintfelmérő ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

 

Egyéni TSMT terapeuta

 

A képzés hivatalos megnevezése: Organikusan sérült gyermekek egyéni terápiája Tervezett SzenzoMotoros Tréningekkel (TSMT I.)

A képzés időtartama: 102 óra

A képzésre jelentkezés feltételei:

 • az Alapmodul teljesítése;
 • a Vizsgálómodul 2 (LongiKid) sikeres elvégzése;
 • a Vizsgálómodul 2 (LongiKid) elvégzését követő 6 hónapon belül újabb (nem a képzés és vizsga keretében már bemutatott) 5 gyermek vizsgálata és a vizsgálati dokumentáció bemutatása a képzés szervezőinek;
 • a Neuromodul sikeres elvégzése;
 • a gyermekek mozgásfejlesztését lehetővé tevő mozgáskészség, megfelelő egészségügyi állapot, közepes fizikai igénybevételnek megfelelő terhelhetőség.  

A képzés célja, hogy a hallgató..

 • képes legyen a tünetek, a vizsgálati eredmények komplex értelmezése alapján a 3 hónapos -11 éves (bizonyos esetekben idősebb) gyermekek számára egyéni, személyre szabott TSMT terápia megtervezésére;
 • képes legyen a feladatok megfelelő bemutatására, betanítására;
 • tudjon hatékonyan kommunikálni a gyermekkel és a szülőkkel;
 • szakszerűen el tudja magyarázni a TSMT terápia idegrendszerre gyakorolt hatásmechanizmusát mind a szülők mind a családdal kapcsolatban álló más szakemberek számára;
 • képes legyen az interdiszciplináris team munkára, ismerje és tartsa tiszteletben saját és más szakemberek kompetencia határait;

 

A képzés követelményei:

 • a tanfolyam minimum  90%- án  való aktív részvétel;
 • záródolgozat elkészítése a hallgató által választott (organikusan éretlen) gyermek anamnézise, vizsgálati anyaga és első három – egymásra épülő – tervezett szenzomotoros tréningjének megtervezése, valamint az ehhez szükséges fejlődési célkitűzéseket tartalmazó dokumentáció elkészítése;
 • egyéni TSMT feladatgyűjtemény elkészítése, bemutatása;
 • a hallgató 10 hospitálási jegyzőkönyvének bemutatása.
 • szóbeli vizsga letétele;
 • a hallgató egy gyermekkel történő egyéni foglalkozását rögzítő videó felvétel bemutatása a szóbeli vizsga napján.

A képzés a pedagógusok számára akkreditált.

Akkreditációs szám: PED/1023-1/2018

 

Csoportos TSMT terapeuta

 

A képzés hivatalos megnevezése: Organikusan éretlen, homogén csoportba integrálható gyermekek felzárkóztatása Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel /TSMT II./

A képzés időtartama: 86 óra

A képzésre jelentkezés feltételei:

 • az Alapmodul teljesítése;
 • a Vizsgálómodul 2 (LongiKid) sikeres elvégzése;
 • a Vizsgálómodul 2 (LongiKid) elvégzését követő 6 hónapon belül újabb (nem a képzés és vizsga keretében már bemutatott) 5 gyermek vizsgálata és a vizsgálati dokumentáció bemutatása a képzés szervezőinek;
 • a Neuromodul sikeres elvégzése;
 • a gyermekek mozgásfejlesztését lehetővé tevő mozgáskészség, megfelelő egészségügyi állapot, közepesnél erősebb fizikai igénybevételnek megfelelő terhelhetőség.  

A képzés célja, hogy a hallgató..

 • képes legyen a tünetek, a vizsgálati eredmények komplex értelmezése alapján a 2-11 éves gyermekek számára csoportos TSMT terápia önálló megtervezésére, vezetésére;
 • képes legyen a feladatok megfelelő bemutatására, betanítására;
 • tudjon hatékonyan kommunikálni a gyermekkel és a szülőkkel;

 

A képzés követelményei:

 • a tanfolyam minimum  90%-án való aktív részvétel;
 • írásbali munka: A hallgató bemutatja egy egész évre szóló edzéstervét, melyben megjelöli a célcsoportot, a célcsoport kívánt bemeneti és kimeneti részképességprofilját, és a lerajzolt feladatokat a szóbeli vizsga napján;

 

 • szóbeli vizsga letétele előre megadott tételsor alapján;
 • gyakorlati vizsga: egy csoportos TSMT foglalkozás megtervezése, levezetése órát a képzés utolsó napján egy előre meghatározott pályatípus alapján.

 

A képzés a pedagógusok számára akkreditált.

Akkreditációs szám: PED/1022-1/2018