Szintentartási, frissítési rendszer

Régi rendszerben végzett hallgató frissítése

 A moduláris képzési rendszer egy szinten tartó, tudást frissítő képzési lehetőségeket is kínáló rendszerrel kibővítve válik teljes egésszé.

A rendszer célja, hogy ...

 • a moduláris rendszerben frissen végzett hallgatók számára biztosítsa a folyamatos szakmai fejlődés lehetőségét.
 • a moduláris rendszer bevezetése előtt végzett hallgatók számára megkönnyítse a moduláris rendszerhez való csatlakozást, lehetőséget biztosítva számukra az új rendszerben elsajátítható tudástartalmak eddigi szakmai tudásukhoz kapcsolására.
 • egyenlő feltételeket biztosítson minden, a BHRG modell szerint vizsgáló, terápiát tartó szakember számára a rendszerben való részvételhez.
 • elősegítse a végzett szakemberek közti támogató szakmai együttműködést.
 • segítse a gyermekük számára segítséget kereső szülőket a megfelelően képzett vizsgálók, terapeuták megtalálásban.
 • folyamatosan erősítse, bővítse a végzett szakemberek tudását a lehető legmagasabb színvonalú ellátás biztosítása érdekében.

A rendszer követelményei:

Egy szintentartási, frissítési időszak ideje öt év.

Az 5 éves időszak alatt minden végzett szakembertől az alábbiak teljesítést várjuk:

 • 10 alkalommal vegyen részt hospitáláson (végzettségnek megfelelő vizsgáló vagy terápiás tevékenység) a képzők által kijelölt mentorok valamelyikénél. A foglalkozás során készítsen hospitálási jegyzőkönyvet, és ezt juttassa el a képző megbízottja részére elektronikusan vagy papír alapon. Ez a hospitálás kiscsoportos videoelemzésen való részvétellel kiváltható;
 • biztosítson lehetőséget a képzők vagy az általuk megbízott mentorok számára 5 alkalommal szakmai minőség ellenőrző látogatásra, melynek során a frissítő vizsgáló/terapeuta mutatja be szakmai munkáját a gyakorlatban;
 • 100 óra szakmai továbbképzésen való részvétel, amelyet a képzők által szervezett szakmai rendezvényeken (workshop, esetmegbeszélés/szupervízió, szabadegyetem, konferencia stb.) való részvétel formájában lehet teljesíteni. Végzett terapeutáink/vizsgálóink számára szeretnénk lehetőséget biztosítani tudásuk megosztására, ezért lehetőséget kínálunk mindannyiuk számára szakmai előadások, bemutatók, rendezvények tartására, workshopok szervezésére. Ezek időtartama az előadók számára dupla óraként kerül beszámításra a rendszerben. Az elvárt 100 óra 30%-a teljesíthető más képzőhely által szervezett képzésen való részvétellel. A más képzőhelyen elvégzett képzés teljesítéséről szóló igazolást a BHRG modell képzői részére el kell juttatni, és ezt követően kerülhet beszámításra.

A rendszerbe belépés feltételei:

A moduláris rendszerben végzett vizsgálók, terapeuták

A moduláris rendszerben végzettséget szerző vizsgálók, terapeuták tanúsítványuk 5 éves érvényességi ideje alatt teljesíthetik a szintentartási, frissítési rendszer követelményeit. Sikeres teljesítés esetén erről újabb, 5 évig érvényes tanúsítványt kapnak. Legújabb képzésünk hallgatóink képzési szerződése már tartalmazza a szintentartási, frissítési rendszer követelményeit, így a hallgatók a szerződés aláírásakor automatikusan elfogadják a szintentartási, frissítési rendszer követelményeit is.

Az ÁMV, egyéni TSMT, csoportos TSMT HRG képzéseket régebben végzett vizsgálók, terapeuták

A képzéseket régebben végzett hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk a moduláris rendszerhez csatlakozásra, elemeinek elvégzésre. Számukra sok, értékes szakmai tapasztalatuk figyelembe vételével lehetőleg külön csoportban szervezzük meg a moduláris rendszer egyes képzéseit. Így az Alapmodult, a Vizsgáló Modult (,ami  az ÁMV vizsgáló eljárás megújító képzése is lesz számukra, és tartalmazza a Vizsgáló 1-es és 2-es modul anyagát), és a Neuromodult. A képzéseken nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az új diagnosztikus eszköztár megismertetésére és a már meglévő tudásuk összekapcsolására. A végzett vizsgálók, terapeuták számára szervezett megújító képzések árából jelentős (a mindenkori képzések árának 30%-a) kedvezményt biztosítunk, hogy ezáltal is megkönnyítsük számukra a moduláris rendszerhez való csatlakozást. Amennyiben egy –egy modulra nincs elegendő jelentkező, akkor lehetőséget biztosítunk számukra az aktuális alapképzéshez való csatlakozásra. A sikeresen teljesített modulok óraszáma a szintentartási, frissítési rendszer 100 órájába beszámít. Régebben végzett hallgatóink ezzel párhuzamosan megkezdhetik a hospitálásokon, szakmai ellenőrzéseken való részvételt. Tanúsítványuk a modulok sikeres teljesítése, és a hospitálások és szakmai ellenőrzések teljesítése után kerül újabb 5 évre meghosszabbításra. Az első megújítást követően a mindenkori aktuális frissítési rendszer szabályai vonatkoznak rájuk ugyanúgy, mint a moduláris rendszerben képződött szakemberekre.

A rendszer előnyei:

 • A rendszer céljainak megvalósulása esetén a végzett vizsgálók és terapeuták szakmai közössége erősödhet mind szakmai, mind emberi kapcsolatok szempontjából.
 • Egységes informatikai és diagnosztikai rendszer használatának bevezetése a korszerű, professzionális gyermekellátás érdekében.
 • Minden érvényes tanúsítvánnyal rendelkező vizsgáló és terapeuta elérhetősége felkerül a BHRG Alapítvány honlapjára. Így a szakembert kereső családok könnyebben tudnak kapcsolatba kerülni az adott régióban tevékenykedő szakemberekkel, illetve meg tudnak győződni arról, hogy a kiválasztott szakember valóban rendelkezik-e a gyermekük ellátáshoz szükséges szakmai kompetenciákkal.
 • Elindítja, támogatja egy egységes külső arculat (egységes dokumentáció, ruházat, logo használat stb.) kialakítását.