TSMT/HRG terapeuta képzés

Egyéni és csoportos TSMT/HRG terapeuta képzés

A diagnosztikai modul és a neurológiai alapok elsajátításával a hallgató szert tesz egy olyan szemléletmódra, ami által képes lesz az idegrendszer érettségének szemszögéből vizsgálni a hozzá forduló szülő gyermekét. A következő lépés az egyes lemaradásokat, hiányosságokat, vagy az eltérő működést segítő terápia elsajátítása, amely egyénre szabott feladataival hatékonyan felzárkóztatást biztosít a gyermeknek, a kívánt szintre.

A Tervezett Szenzo-Motoros Tréning és a Hidroterápiás Rehabilitácós Gimnasztika több, mint ezer önálló gyakorlattal rendelkezik, amelyek kombinációival egyénre szabott, hatékony fejlődés érhető el. A terapeuták képzése alatt nagy hangsúlyt fektetünk az interdiszciplináris gondolkodásra, megmutatva, meddig húzódik a terapeuta kompetenciahatára. 

Az egyéni TSMT (TSMT - I) terapeuták olyan gyermekekkel foglalkoznak, ahol a gyermek idegrendszerének érettsége több területen nagyobb eltérést mutatnak. A terápia része a diagnosztika helyes értelmezése, az erre épülő feladatsor megfelelő összeállítása, a szülőkkel való kommunikáció, és a idegrendszeri hatásmechanizmusok érthető átadása.

A csoportos TSMT (TSMT - II) olyan gyerekeknek ajánlott, akiknek az idegrendszeri működése egy évnél kevesebb eltérést mutat saját korosztályukhoz képest. Ezek a gyerekek már képesek együttműködni, egy csoporton belül önállóan dolgozni és elfogadni a terapeuta irányítását, segítségét. A csoportos foglalkozások alatt a gyerekek figyelme, önálló munkavégzése és kontrollfunkciói erődösnek. A tréning alatt elsajátítják azokat a készségeket, amelyek a sikeres iskolai és szociális beváláshoz szükségesek lesznek. A csoportos TSMT terapeuta képzéséhez hozzátartozik a különböző, önálló formában a TSMT-I módszerben is fellelhető feladattípusok kombinálása, valamint az idegrendszer és szenzo-motoros mozgás közötti összefüggések.

A HRG módszer kombinálja a vízi és a szárazföldi terápia egyes elemeit és alkalmas közeget biztosít a gyerekeknek a feladatok mélyebb átélésére. A nehezen kötődő, érintésre érzékenyen reagáló, vagy éppen taktilis területen ingerkereső gyerekek számára a HRG terápia motiváló környezetet kínál a szenzo-motoros terápiára, emellett a bizalmas kapcsolatot is erősíti a szülők és gyermekeik között. A HRG terapeuta képzés része a feladattípusok terápiában alkalmazható szempontjainak ismerete és az egyes gyógyúszással kapcsolatos elemek terápiába illeszthetősége.