Neuromodul

Az ÁMV vagy a LongiKid modul után ismét egy elméleti blokk következik, melyben a hallgatók pontos ismereteket szereznek az idegrendszeri fejlődési folyamatokról, a neuro-kognitív funkciók fejlődéséről, a neuro-szenzomotoros terápiák idegrendszeri hatásmechanizmusáról.

A képzés hivatalos megnevezése: Neurológiai alapismeretek a tanulás és a szenzo-motoros terápiák tükrében

A képzés időtartama: 36 óra

 

A képzésre jelentkezés feltételei:

  • Az Alapmodul sikeres teljesítése
  • a Vizsgáló II. modul (Longikid) sikeres teljesítése.

 

A képzés bemutatása, a képzés célja:

A továbbképzésen megjelent hallgatók az előfeltételek teljesítése után (azaz a diagnosztikai tanfolyamon való sikeres vizsgatétel után) rendelkeznek az eltérő fejlődést vizsgáló módszertannal. A neurológiai alapismeretek továbbképzés ezen a területen bővíti tovább tudásukat, mivel a korábban megtanult diagnosztikát átfogóbb elméleti anyaggal bővíti.

A képzés célja, hogy a hallgatók ismerjék az idegrendszer felépítését, működését, és ezek alapján az ismereteik alapján:

  • képesek legyenek megfelelően értelmezni a korábban elsajátított eltérő fejlődésre utaló tüneteket;
  • sikeresen tudják kommunikálni a szülők, gondviselők, és más társterületeken dolgozó szakemberek felé a tünetek által jelzett idegrendszeri problémák lehetséges hátterét, ezáltal is érzékenyítsék a gyerekekkel érintkező felnőtteket a gyerek tüneteinek hátterében meghúzódó problémákra

 

A képzés követelményei:

  • A képzés 90%-án való aktív részvétel.
  • Online teszt kitöltése (A képzésre felkért oktatók az órán elhangzott tananyagból állítanak össze egy feleletválasztós tesztet, melyet a hallgatók online töltenek ki a képzés honlapján keresztül.)
  • Ezen felül a hallgatóknak a képzésen tanult új ismereteket be kell építeniük a Vizsgálómodul II. (Longikid) írásbeli vizsgára leadott esetek egyikének elemzésébe, és az így frissített dolgozatot fel kell tölteni a képzés online felületére.
  • A képzés sikeres teljesítéséhez az online teszt és a dolgozat eredményének együttesen el kell érnie a 75%-ot.

 

A képzés a pedagógusok számára akkreditált.

Akkreditációs száma: PED/939-1/2018