Vizsgálómodul II. LongiKid ©

A képzés hivatalos megnevezése: A neuro-szenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid©) felvétele és értékelésének szempontjai

 A képzés időtartama: 84 óra

 A képzésre jelentkezés feltételei:

  • az Alapmodul sikeres teljesítése;
  • a jelentkező rendelkezzen a gyermekek mozgásos felmérését lehetővé tevő megfelelő egészségügyi állapottal;
  • a jelentkező hajlandó legyen saját élmény szinten mozgásos terhelésnek alávetni magát, és a vizsgálat során a gyermekektől elvárt mozgásformákat megtapasztalni, majd helyesen kivitelezni.

Kérjük, csak azok jelentkezzenek a képzésre, akik készen állnak arra, hogy a tanfolyami napokon folyamatosan és aktívan jelen legyenek, és fizikailag is felkészültek a gyakorlati foglalkozásokon való részvételre. A gyermekektől elvárt feladatokat mi magunk is kipróbáljuk, végigcsináljuk, a feladatok helyes kivitelezése a vizsga gyakorlati jegy részét adja.

A képzés bemutatása, a képzés célja:

A LongiKid© vizsgáló eljárás megismerése, készség szintű elsajátítása.

A LongiKid©egy olyan neuro-szenzomotoros vizsgáló eljárás, amely alkalmas a gyermekek mozgásos, kognitív és figyelmi fejlődésprofiljának jellemzésére 3 hónapos kortól 11 éves korig, és mellyel azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavarok. A központi statisztikák szerint folyamatosan emelkedik a korai fejlesztésben megjelenő és/vagy SNI diagnózissal rendelkező gyermekek száma. Ennek következtében kiemelt jelentősége van a korai diagnosztikának és szűrésnek, hogy a lehető legkorábban azonosításra kerüljön egy gyermek megkésett, eltérő fejlődésmenete és ezt követően megkezdődhessen az optimális intervenció megtervezése. Ma Magyarországon a LongiKid© az egyetlen olyan neuro-szenzomotoros teszt, mely képes a fejlődést 3 hónapos kortól - 11 éves korig, bizonyos esetekben azon túl is, azonos szempontok szerint követni, így egyedi megoldási lehetőséget kínál azoknak a szakembereknek, akik szeretnék az atipikus fejlődést, viselkedést mutató gyermekek tüneteit a lehető leghamarabb azonosítani.

 A hallgatók egy gyakorlatorientált képzésen sajátíthatják el a LongiKid© neuro-szenzomotoros vizsgáló eljárás felvételi és értékelési módját. Ismereteket szereznek az organikus érési zavar tüneteinek fajtáiról és összefüggéseiről a későbbi tanulási zavarokkal. 
A képzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék a 3 hónapos - 11 éves korú gyermekek viselkedésének komplex értelmezési lehetőségeit elsajátítani, és akik szeretnék munkájukban jobban megérteni, segíteni és azonosítani az eltérő fejlődésű gyermekeket.

A képzés követelményei:

  • Az elméleti előadások 90 %-án való aktív részvétel;
  • a vizsgálati feladatok szakszerű kivitelezése;
  • 2 db Longikid vizsgálati videofelvétel elkészítése, bemutatása és közös elemzése a szupervíziós csoportokon;
  • komplex záróvizsga letétele, melynek része 2 db újabb Longikid vizsgálati videó elkészítése és bemutatása, egy megfelelő szakmai felkészültségről tanúságot tevő írásbeli dolgozat leadása és egy szóbeli vizsgán való megfelelés.

A képzéshez kapcsolódó részletes vizsgaszabályzat itt tekinthető meg.

A képzés pedagógusok számára akkreditált.

Akkreditációs száma: D/3554/2017