Vizsgálómodul II. LongiKid ©

A neuro-szenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid©) felvétele és értékelésének szempontjai című 84 órás továbbképzés

A központi statisztikák szerint folyamatosan emelkedik azoknak a gyermekeknek a száma, akik megjelennek a korai fejlesztésben és/vagy SNI diagnózissal rendelkeznek. Kiemelt jelentősége van a korai diagnosztikának és szűrésnek, hogy a lehető legkorábban azonosításra kerüljön egy adott gyermek eltérő fejlődése és ezáltal az intervenciós szint optimális megtervezése.
Ma Magyarországon a LongiKid az egyetlen olyan neuro-szenzomotoros teszt, mely képes a fejlődést 0-11 éves korig azonos szempontok szerint követni, így egyedi megoldást kínál azoknak a szakembereknek, akik szeretnék az atipikus fejlődést, illetve viselkedést mutató gyermekek tüneteit a lehető leghamarabb azonosítani.

A LongiKid© egy olyan neuro-szenzomotoros eljárás, amely alkalmas a gyermekek mozgásos és kognitív, figyelmi fejlődésprofiljának jellemzésére 3 hónapos kortól 11 éves korig, és mellyel azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavarok.

A hallgatók egy gyakorlatorientált képzésen sajátíthatják el a LongiKid© neuro-szenzomotoros eljárás felvételi és értékelési módját. Ismeretet szereznek az organikus érési zavar tüneteinek fajtáiról és összefüggéseiről a későbbi tanulási zavarokkal.
Az esetmegbeszélő csoportokon a hallgatóknak lehetősége van egy tipikusan és egy atipikusan fejlődő gyermek videós vizsgálatának a bemutatására.
A 3 hónapos kortól vizsgálva, az előforduló idegrendszer érési zavar tüneteiről és megjelenési formáiról oktatófilmet vetítünk le, így gazdagítva a hallgató ezen a területen szerzett tapasztalatait.
A képzést azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék a 0-11 éves korú gyermekek viselkedésének komplex értelmezési lehetőségeit elsajátítani, és akik szeretnék a munkájukban jobban megérteni, segíteni és azonosítani az eltérő fejlődésű gyermekeket.

Jelentkezés feltétele:

  • a neuro-szenzomotoros szemléletű gyermekvizsgálatok interdiszciplináris modellje című alapmodul sikeres elvégzése,
  • egyetem vagy főiskolai végzettség az ajánlott célcsoportoknak megfelelően,
  • motivációs levél,
  • alapvető számítógépes ismeret (Ms office, internet).

Célcsoport

A következő szakembereknek ajánlott a képzés:

óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus (iskolapszichológus, óvodapszichológus, pedagógiai szakszolgálatban/korai fejlesztésben dolgozó pszichológusok), fejlesztőpedagógus, szociálpedagógus, testnevelő tanár, orvos, védőnő, kisgyermeknevelő

A képzés követelményei

A továbbképzés végére fontos, hogy a hallgatók elsajátítsák:
–  a neuro-szenzomotoros vizsgálatok elméletét és gyakorlatát,
–  0-11 éves korú gyermekek tipikus neuro-szenzomotoros (mozgás, archaikus reflexek, nyelvi fejlődés stb.) fejlődésének menetének és az eltérő működés gyanújeleinek felismerését,
–  a LongiKid© skálastruktúrájának megfelelően az adott szakirodalmi elméleti hátteret és a hozzájuk tartozó jelentős kutatási eredményeket.
–  a LongiKid© életkorokra lebontott vizsgálati protokolljainak pontos gyakorlati alkalmazását,
–  a LongiKid© –Dinamikus Tünetészlelő Program használatának menetét a gyermekvizsgálat során.

Tanúsítvány kiállításának feltételei, hogy
–  a záródolgozat és a szóbeli vizsga teljesítésének az átlaga legalább „jó” értékelésnek feleljen meg,
–  a hallgató a tanfolyami az órákon 90%-ban jelen legyen, ami maximum 8 óra távolmaradást engedélyez.
–  esetmegbeszélő csoporton két gyermek LongiKid© vizsgálatát ismertesse